Budgetens vägval

•28 november 2014 • Kommentera

Igår var det omröstning om budgeten i kommunfullmäktige i Göteborg. Rödgrönlila vann över Alliansens budget med röstsiffrorna 41-40. Alliansen i Göteborg fick stöd av Sverigedemokraterna medan Vägvalet lade ner sina 5 röster.

Inför omröstningen fanns det 4 budgetförslag: Alliansens, Rödgrönlila, Sverigedemokraternas och Vägvalets.

Vägvalet yrkade naturligtvis på sin egen budget. Den röstades bort i propositionsordningen, två budgetar ställs mot varandra tills att det finns två kvar – Alliansens och Rödgrönlila.

För den oinvigde kan det tyckas vara så att Vägvalet genom sitt förfarande ”lät” den rödgrönlila budgeten vinna. De som opponerar sig anser att det hade varit bättre att Vägvalet hade röstat på Alliansens. Det hade onekligen ställt till en massa oreda i kommunfullmäktige.

Nu innehöll både Alliansens och Rödrgrönlila budgeten Västlänk och Trängselskatt. Konstaterar att Sverigedemokraterna, när det kom till kritan, accepterade både västlänk och trängselskatt.

tränselskatt

Att Vägvalet skulle rösta på en budget som innehåller Västlänk och trängselskatt kan ställas lika med att

  • Moderaterna skulle rösta för en budget som innehöll löntagarfonder eller införande av nya skattebaser,
  • Socialdemokraterna skulle rösta för en budget som innehöll avveckling av fackföreningarnas rätt att fritt organisera sig eller beslut att tillåta storskalig import av billig och oorganiserad arbetskraft,
  • Vänsterpartiet skulle rösta för en budget som innehöll ”vinster i välfärden” eller transfereringar av stora summor skattemedel till utländska multinationella företag,
  • Miljöpartiet skulle rösta för en budget som innebär subventionering av kärnkraft och fossila bränslen eller storskaliga infrastrukturprojekt som har långtgående och irreparabla miljöskadliga inverkningar.

Vägvalet valde därför att göra det enda rätta i situationen, lägga ner sina röster, då:

  • Ingen gruppering hade valt att bjuda in till samarbete/förhandling om sina respektive budgetars utformning (förutom Johan Nyhus (s) försök att köpa Theo Papaioannou(vv))
  • Budgetarna innehöll poster som upplevs som grundläggande avvikelser från Vägvalets värdegrund

Gammelpolitikernas budgetar var ur ett Vägvalsperspektiv likställda med pest eller kolera. Möjligheten att inte rösta på någon av dem fanns, och den möjligheten togs.

Hade Vägvalet röstat på den rödgrönlila eller Alliansens budget, hade detta troligtvis skapat större oreda internt än den oreda som hade skapats i kommunens styre. Väntar med spänning på hur Sverigedemokraterna förklarar sitt ställningstagande att acceptera västlänken och trängselskatten genom att rösta på Alliansens budget.

För övrigt anser jag att Sverige skall införa en författningsdomstol och fristående kommunal revision

Annonser

Politik eller bestickning – samma sak i Muteborg?

•27 november 2014 • 2 kommentarer

Professorerna Peter Esaiasson, Mikael Giljam och Bo Rothstein argumenterade att Johan Nyhus (s), kommunalråd i Göteborg gjort sig skyldig till brott när han erbjöd Theo Papaioannou (vv) en tjänst i överförmyndarnämnden mot att han skulle rösta för den rödgröna budgeten i Göteborgs kommunfullmäktige. Tjänsten är värd 2,75 miljoner kronor. Papaioannou tackade nej.

Advokaten Hans-Elof Olsson, mångårig medarbetare på advokatbyrån Mannheimer Swartling, ställde samma fråga till polisen i en anmälan idag.

Vilket brott det skulle vara är för polisen att utreda. Det skulle kunna vara givande av muta, eller bestickning som det hete förr, dvs aktiv korruption. Ett otillbördigt löfte om förmån för påverkan av utförande av uppdrag.

Nyhus

När Johan Nyhus (s) konfronteras med uppgiften om att han blivit polisanmäld, kontrar han med att Papaioannou borde utredas för brott då Vägvalet och Martin Wannholt (m) hade valtekniskt samarbete vid valet av kommunstyrelseplatser. Lagbrottet, menar Nyhus, skulle då ligga i att Wannholt och Vägvalets representanter röstade på Wannholt i valet till kommunstyrelsen och att Wannholt därmed erhöll en plats i kommunstyrelsen.

Det är tydligt att Johan Nyhus (s) inte ser skillnaden mellan utövande av politik och bestickning. Vad annars hade man att vänta från en gammelpolitiker skolad i Göteborgsandan.

Förövrigt anser jag att Sverige skall införa en författningsdomstol och en fristående kommunal revision.

 

Bryter folkomröstningen mot lagen – replik Bo Anderssen (fp)

•30 oktober 2014 • Kommentera

Jag förstår inte vad Bo Anderssen (fp) menar när han i sitt debattinlägg i GP (30/10 2014) säger att folkomröstningen om trängselskatt var fel utförd.

Bröt den mot lagen?

Enligt det förstärkta folkinitiativet skall medborgarna ha en möjlighet att säga sitt om kommunalpolitiska fenomen som, i förekommande fall, beslutats utan förankring hos medborgarna/väljarna. Enligt förarbetena (utförda av Peter Eriksson (mp), fd språkrör, fd ordförande i konstitutionsutskottet samt Bruno Kaufmann (mp), demokratiutredare, mp), handlar lagen om att ställa större krav på politikerna om att förankra och/eller testa beslutsförslag hos allmänheten – innan de beslutas – annars kan de riskera att falla i en folkomröstning.

Jakten på den försvunna trängselskatten

I fallet om trängselskatt och Västlänken är det uppenbart att frågan varken testats/förankrats hos medborgarna eller utretts. 2010 drog dessutom politikerna tillbaka löften om folkomröstning och lade därefter locket på – i gammal god göteborgsanda. Istället lät man lobbyister, finansierade gräsrotsrörelser och marknadsförare sköta en ensidig ja-propaganda. När frågan om folkomröstning kom upp på bordet röstade man nej första gången. Den andra gången röstade man med minsta möjliga marginal ja till folkinitiativet.

Kommunfullmäktige ägnade sedan mycket möda åt en ja-sägande novell som skulle införas på valsedeln. De politiker som ifrågasatte eller ville problematisera ett ”Nej” fick löpa gatlopp. Trafikverket gömde, och gömmer, sig bakom hemlighetsstämplar för att inte avslöja vad som verkligen kommer levereras till allmänheten för trängselskatten. Trafikverket publicerar dessutom motsägelsefulla siffror (11,7 miljarder back samhällsekonomiskt) och hittar på kalkyler innehållande ”oberäkningsbara nyttor” för att visa på lönsamhet. Riksrevisionen avslöjar att beslutsunderlagen för Västlänken är undermåliga och kommer att dra med sig kostnader på ytterligare 35 miljarder. Brandsäkerhet för miljarder lyfts ur projektet av Trafikverket till förmån för att ”hålla budget”. Alla ”seriösa” utredningar om att ”lösa säcken” har haft ingående krav om ”tågtunnel under Göteborg” – dvs varianter av Västlänken. Det finns mer, mycket mer.

Börsen - de fördömdas tempel

Gemensamt för denna information är att det inte är politikerna som presenterat den – istället har politikerna och dess entourage valt att raljera över uppgiftslämnarna: de är vita, feta, nej-sägande, anti-feministiska, främlingsfientliga, bakåtsträvande män med obehandlingsbara psykiska störningar som kör stadsjeepar för sitt höga nöjes skull och för att de har råd. Alternativt är de maniska kvinnliga chefredaktörer som gör allt för att nå ett kändisskap.

Detta är det Göteborgska ledarskapets beskrivning av 57% av Göteborgs väljare.

Det är tydligt att politikerna kört fast, man har satsat på fel häst. Att angripa en demokratisk process och en grundlagsskyddad rättighet i efterkant känns inte som särskilt genomtänkt. Att argumentera att medborgarna bakom folkinitiativet skall presentera en politisk lösning för ett ”Nej” är inte seriöst. Det är faktiskt politikernas ansvar – det skulle man tänkt på lite tidigare.

Liseberg skulle rivas

Politikerna är befullmäktigade av medborgarna – klarar man inte att ta det ansvaret går det bra att avgå.

 

För övrig anser jag att Sverige skall införa en författningsdomstol och en fristående kommunal revision.

Investor-State Dispute Settlements – nationalstatens upplösning

•23 oktober 2014 • Kommentera

Cecilia Malmström hotar avgå om inte ISDS, Investor-State Dispute Settlements, förs in i det Transatlantiska handelsavtalet, TTIP, som just nu förhandlas mellan USA och EU.

Det är fullständigt vansinnigt att företag skall ha rätt att stämma suveräna stater för ”förlorad förväntad intäkt”. Som jämförelse finns det inte ett enda sunt ömsesidigt avtal mellan två företag som accepterar annat än ersättning för direkta kostnader i samband med dispyt. Endast nationalstaters skattelagstiftning kan i vissa fall beskatta fiktiva vinster, och då handlar det om privatpersoner.

Det finns företag idag som omsätter mer än exempelvis Sveriges BNP. Dessa företags jurister kommer snart att specialisera sig på att stämma stater på belopp som kommer kosta skattebetalarna åtskilliga skolor, vård- och omsorgsinrättningar.

I USA kostar vården mer än dubbelt så mycket ($8500) som i Sverige ($4000) per invånare, trots att 20% av amerikanarna saknar sjukförsäkring. De överstigande kostnaderna kan till stor del härledas till amerikanarnas faiblesse för att stämma varandra. Genom att använda detta som en modell, skulle de offentliga utgifterna i Sverige, för samma service, öka med 165% vid införandet av sådan lagstiftning. Vi har idag ett skattetryck på över 50%.

You do the math.

Att ge företag möjlighet att stämma suveräna stater och dess offentliga verksamhet för en fiktiv förlorad intäkt skulle fullständigt underminera demokratin och nationalstatens suveränitet till förmån för ett fåtal multinationella företag. 

Malmström (fp), som brukar vara förståndig, är i detta fall ute och cyklar, grovt – ajö!

För övrigt anser jag att Sverige skall införa en författningsdomstol och en fristående kommunal revision.

Vad har brobyggare med Landvetters flygplats att göra?

•20 oktober 2014 • 2 kommentarer

Västlänken är A och O för hela vår expansion på Landvetters flygplats, säger flygplatsdirektören Charlotte Ljunggren i G-P.

Som av en händelse sitter Charlotte Ljunggren också i styrelsen för det multinationella miljardbetongbolaget Thomas Concrete Group (TCG) med säte i Göteborg. Ett bolag som har allt att vinna på att politikerna fortsätter att köra över medborgarna i folkomröstningsfrågan och i frågan om Västlänkens vara eller inte vara.

Var det TCG som Charlotte Ljunggren uttalade sig om i egenskap av flygplatsdirektör?

Det är ju märkligt att det är just en direktförbindelse med ”miljövännerna” i Haga som gör att Landvetter står och faller, och att just en direktförbindelse med Haga kommer att generera 10000 jobb på Landvetter.

Det är däremot inte så märkligt att Ulf Nyström, propagandaminister på Göteborgs Kommuns husorgan och journalist på ”liberala” G-P, inte upptäcker att Charlotte Ljunggren sitter på dubbla stolar – utan i vanlig ordning lallar vidare med sina både grunda och sneda rapporteringar rörande Västlänken och trängselskatt.

Detta är svårligen jäv i juridisk mening – yttrandefriheten går före och flygplatsdirektören sitter inte i en beslutande position.

Men det visar på en maktkoncentration där myndighetschefer lobbar för politiska beslut som skulle kunna vara till fördel för myndighetschefens andra uppdrag. Dessutom visar det medias oförmåga att avslöja detta.

Svenskar, inklusive fritidspolitiker, är godtrogna och tror på myndighetschefer och institutionella chefer som allseende, omnipotenta och alltid vilja samhällets bästa.

Men folk är folk, röven är alltid bak och sitta på två stolar ger möjlighet att ”prioritera”.

Ulf Nyström är kompis med Johan Trouvé, Handelskammarens VD tillika tillskyndare av Västlänken. Johan Trouvé sitter i styrelsen för ett annat infrastrukturbolag, det statliga Svevia AB, asfaltskartellmedlemmen f.d. Vägverket Produktion.

G-P/Stampen fick nyss säga upp 40/100 personer.  På Polhemsplatsens tak står att G-P har 600000 läsare. Idag (2013) har G-P en upplaga på 191000, inklusive 17000 digitala – en minskning med 10500 från året innan. Vidare har man idag (2013) 426000 läsare – en minskning med 36000 från förra året.

För övrigt anser jag att Sverige skall införa en författningsdomstol och en fristående kommunal revision.

När Västtrafiks troll står utan svar, brukas invektiv

•10 oktober 2014 • 3 kommentarer

Efter det rungande nederlaget i folkomröstningen är tystnaden från de etablerade total. Politrukerna i de kommungemensamma aktiebolagen är dock ute och trollar i olika media ihop med företagens vänner och husorganet Göteborgs-Posten.

Johan Trouvé twittrar glatt om att Göteborgarna får tycka till om västlänksstationerna, och refererar till kompisen, tillika tidningsmurveln, Ulf Nyströms artikel om samrådsbesluten rörande Västlänken i Göteborgs stads byggnadsnämnd den 30 september. Vägvalet reserverade sig naturligtvis i denna församling, ty projektet står som bekant ofinansierat sedan valdagen – då 57% av Göteborgs befolkning röstade nej till trängselskatten.

Jag svarade Johan Trouvé att Göteborgarna redan hade sagt vad de tycker i folkomröstningen. Eftersom Johan Trouvé alltid förlorar twitterdebatter (och alla andra debatter) med mej, har han slutat att besvara mina tweets. Istället har han ett antal hang arounds och prospects som tar hand om dessa frågor. Innan valet brukade det vara hågfulla medlemmar ur den ”löst sammansatta gräsrotsrörelsen” JA till trängselskatt som brukade trolla, basha och häckla mig och mina gelikar. Jag är ju medelålders man som kör bil, guvbevars, och då är tydligen allt tillåtet. Denna löst sammansatta gräsrotsrörelse självdog den 16 september, sålunda hämtar Trouvé assistans hos andra.

Min gamla kontrahent från Västtrafiks fejsboksida, Västtrafiks B2B-general, eller Chef Företagskund, tidningsmurvel Ulf’s namne, Herr Mats Nyström, skyndade till undsättning. Vid det tidigare mötet löstes debatten med att jag blev avstängd från Västtrafiks fejsboksida – ty man kunde ju inte ha någon som påvisade brister i AB Västtrafiks kundprocess att härja fritt i publikt område. Jag är fortfarande avstängd från Västtrafiks fejsboksida – något jag inte sörjer nämnvärt.

matsnyströmb2bmanager2

Mats Nyström, Chef Företagskund a.k.a. Sales Manager B2B, Västtrafik AB

Nåväl, Herr Chef Företag hade således synpunkter på mitt svar till Herr Företagens Vänner. Hela flödet kan studeras här – för säkerhets skull återfinns även skärmdump – ja-sägarna idkar ofta damage control, och då försvinner lätt tweets av detta slag.

korkad mensan

Kan konstatera att jag tydligen är en korkad medlem av den ideella föreningen Mensa. En vandrande oxymoron. Det är ett epitet som jag brukar låta min sambo tillskriva mig kring hemmets härd. Så här publikt presenterat, från en landstingskommunal chef, känns ju sådär… Men det är väl så Göteborgsandan fungerar – La Bella societa’ riformata di Gotenburgo. Inte så konstigt att Västtrafik köper sina spårvagnar från Ansaldobreda i Neapel.

hästhuvud

Snart har man väl ett hästhuvud i sängen.

För övrigt anser jag att Sverige skall införa en författningsdomstol och en fristående kommunal revision.

Update 1: Det är inte första gången som en kommunal eller statlig chef kallat mej för obegåvad. En gång fick jag och två kamrater ett tio sidor långt brev, ex officio,från en linjestudierektor på Linköpings Universitet. Vi hade ifrågasatt en tentarättning hos en examinator som omfattade linjestudierektorns egenförfattade litteratur (utgiven på eget förlag och upphöjd till spärrkurs för uppflyttning till nästa årskurs) – och bad om en förklaring utöver att det som vi svarat var fel. Examinatorn hade rådgjort med linjestudierektorn. I brevet framgick det att jag och mina två kamrater var mindre bemedlade av intelligens, ty vi hade inte ordagrant återskapat texten i diskussionen. Någon vecka senare blev jag anntagen till ett utbytesprogram för studier i USA. Där tog jag sedermera examen med betyget Magna Cum Laude. En av mina kamrater hade precis gjort högskoleprovet med 3 fel. Linjestudierektorn slutade.
En annan gång hade jag använt mig av min e-mailadress från Mensa i en lönediskussion med min kommunale chef, tillika direktör, och hans chef. Det var tydligen korkat. Det slutade med att jag bytte jobb och höjde lönen hundrafalt jämfört det som erbjöds.

Update 2: Herr Chef Företag har pudlat och idkat damage control:

pudel

”Västlänken byggs oavsett” – politikerna i Göteborg har kristallkulor

•12 september 2014 • Kommentera

Det råder ”stor politisk enhet” kring Västlänkens vara i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Enigast av dem alla är deras jasägarnas språkrör på GP, Ulf Nyström. Tydligen är detta ett prestigeprojekt projekt som man utan åthävor säger sig driva igenom oavsett utgången i folkomröstningen (eller valet, för den delen)

När Johan Nyhus uttalar sig på Västnytt verkar ha en kristallkula som inge annan har. Vad som händer i förhandlingarna med staten om Göteborgarna säger nej till trängselskatten är rena spekulationer. De han säger är ju en möjlig utgång – om det är korrekt kan man ju diskutera. 

Marieholmstunnel är redan på gång att byggas. Att de skulle stoppa den skulle kosta lika mycket som att bygga den – entreprenörerna har ju fått kontrakt. 

Ny Götaälvbro är egentligen ett kommunalt intresse, det är en ”gata” i stan – ett hundben för kommunen i VSP (staten betalar halv ny bro) eftersom kommunen har undlåtit att avsätta medel till en ny bro sedan den gamla byggdes, trots att man visste att den hade en begränsad livslängd. De blir säkert stoppad under förhandlingarna, såvida kommunen inte garanterar medel/finans för att driva projektet vidare. 

Kommunen kan ju säkert gå in och garantera västlänken också, men det är en investering som är utan prislapp idag. Skall man satsa 20 miljarder i 2009 års pengar – in blanco, så att säga – blir det nog liv i luckan. Dessutom behöver man inte ”stoppa” västlänken förrän 2017 när första spadtaget skall tas – eller möjligtvis 2016 när man skall besluta om ”block 2” i kommunfullmäktige, där slutprojekteringen av Västlänken ingår. 

Johan Nyhus, när jag talade med honom i juni 2014, hade inte läst fempartsavtalet om VSP. Detta är graverande. Dessutom visste han inte skillnad mellan vägavgift och trängselskatt. 

Han har uttalat sig om andra saker på ett mycket opåläst sätt (eller medvetet för att förvirra), tex att utländska fordon skall betala. Det kommer inte att ske, eftersom utländska (EU)medborgare inte kan beskattas av annat EU-land. London har försökt. Däremot får man ta vägavgift. Då måste dock avgiften gå till den väg man nyttjar. 

När Johan Nyhus, Ulf Nyström och resten av jasägarna säger det de säger, kan man misstänka att det är ett utspel för att dra in JA-röster. Inte att det, för den skull, är med verkligheten överensstämmande.

Politikerna, teknokraterna och demagoguery säger att Västlänken grävs utan hänsyn till folkomröstning eller valutgång – tydligen har de kristallkulor, slagrutor och kaffesump att skåda in i framtiden med. Eller så har de talat med Göteborgsandandarna.

Behöver jag säga att demokratins förnyelse i Göteborg behöver röster på NEJ i folkomröstningen, och röster på Vägvalet i valen till kommun, region och riksdag?

Förövrigt anser jag att Sverige skall införa en författningsdomstol och en fristående kommunal revision.