Likvärdig tågtunnelsäkerhet i hela landet?

Citybanan i Stockholm och Citytunneln i Malmö framhålls ofta av ”Västlänkens vänner” som en exempellöst lyckad framgång i tunnelgrävning som följer budget.

Förutom att Citybanan går i berg hela vägen, och därmed har en mycket enklare kostnadsberäkning, har Citybanan också en parallell utrymningstunnel hela vägen. I Malmö har man dubbla tågtunnlar som grävts i kalkberg.

Av någon outgrundlig anledning (red. not: ”följer budget”), anser Trafikverket, politiker i Göteborg, Räddningstjänstens kommunalförbund och Västra Götalands Regionen att dubbla tunnlar inte är nödvändigt i Göteborg. Räddningstjänsten står däremot på på sig. (RSGBG Remissyttrande Säkerhetskocept 140718) (RSGBG Remissyttrande Järnvägsplan Västlänken 150218)

I Järnvägsutredningen för Västlänken skriver man (trafikverkets hemsida): ”I järnvägsutredningen har vi redovisat en tunnellösning med dubbelspårstunnel med tillhörande service- och räddningstunnel. Från säkerhetssynpunkt kan man lika
väl välja två enkelspårstunnlar om man tar hänsyn till detta i utformningen av säkerhetskoncept. Två enkelspårstunnlar ger exempelvis möjligheten att utnyttja den ena tunneln som säker plats vid utrymning från
den andra tunneln, i händelse av brandolycka. Man kan därmed spara in på extra servicetunnlar. Då måste dock de två tunnlarna separeras brandtekniskt. Val av tunnelkoncept görs i järnvägsplaneskedet.”

Under ”utrymning” skriver man visserligen i Järnvägsplanen:

”Utrymning sker längs tunneln på belysta, hårdgjorda gångytor med handföljare som finns på båda sidor av tunneln tills man når en utgång via tunnelmynningar, via stationer eller via särskilt anordnade utrymningsvägar enligt någon av följande principer:

  • Parallell tågtunnel som är brandtekniskt avskiljd (som Citytunneln i Malmö).
  • Särskild servicetunnel som är brandtekniskt avskiljd (som Åsatunneln i Kungsbacka eller Citybanan i Stockholm).
  • Utgångar vertikalt direkt till det fria via trappor eller liknande.”

I det sista alternativet har man senare valt att hänvisa till Wiens Lainzer Tunnel som har så kallande ”självevakueringsschakt”. Det är dock ett snuttifierat sätt att se på riskanalysen, de tekniska kraven som ställs på räddningstjänsten och driftorganisationerna blir enorma – Härvidlag tar man inte hänsyn till en brand som uppstår efter urspårning. Att bekämpa en sådan brand utan möjlighet att ha en reträttpunkt till ett brandtekniskt skilt område är mycket svårt och riskfyllt. Temperaturer kan lätt överstiga 1000 grader. Detta kommer att påverka tunnelns konstruktion och bärighet. Det kan därmed också komma också att påverka grundvattennivåer. Pålning i angränsande lerområden påverkas genom grundvattensänkning alternativt värme. Om branden sker i bergområde blir berget poröst och måste grävas ur. Resultatet blir att det kan ta månader och år att återställa tunneln.

Achtung Unfall im Tunnel

Om Västlänken har de fantastiska samhällsbyggande egenskaper som framhålls av de tunnelseende, kommer ett sådant stopp få en förödande effekt för samhällsekonomin, näringslivet och de enskilda medborgarna.

Räddningstjänsten Storgöteborgs kommentar till Västlänkens Säkerhetskoncept:

  • Att i första hand bör den fragmentiserade insatsstrategin för Västlänken minska genom att öka andelen konventionell parallell räddnings- och servicetunnel.
  • Att i andra hand, vid en olycka i Västlänken, ska RSG kunna ta sig fram till olycksplatsen och genomföra en räddningsinsats med samma tillförlitlighet eller bättre, än om RSG genomfört en räddningsinsats utifrån en parallell räddningstunnel.
  • Att RSG hyser en farhåga och oro för den komplexitet som säkerhetskonceptet efterlämnar till driftskedet Den mängd av handgrepp och rutiner i insatsstöd, och som genom utbildning och övning ska omsättas till kunnande för RSG:s personal, måste vara proportionerligt rimlig i sin omfattning.

Genom att enbart erbjuda självevakueringschakt inom budget frångår Trafikverket det höga säkerhetstänkande som gäller annars i Sverige. Man frångår Järnvägsutredningen och Räddningstjänstens synpunkter.

Politik och budget för västlänksprojektet går före personsäkerhet, samhällsskydd och samhällsekonomi.

I Stockholm är man stolt över säkerheten som service/insatstunnel i Citybanan medför: ”Citybanan säker i underjorden (Brandsäkert.se)”

För övrigt anser jag att Sverige skall införa en författningsdomstol och fristående kommunal revision. Dessutom, på förekommen anledning, möjlighet till folkinitiativ för beslutande folkomröstningar.

~ av atrewe på 14 april 2015.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: