Demokratins förnyelse

(även publicerad på Nyhetsartikeln.se)

Läs och begrunda följande ord:

 

Om man önskar större demokratisk aktivitet i demokratin och godtar kravet på ökat inflytande, vilka frågor skall aktiviteten och inflytandet gälla? Det är ett viktigt problem. Ty här lurar vissa faror.

För en tid sedan resonerade jag härom med en besökare från ett annat land. Visst måste en regering ta ansvar för sin övertygelse och kunna ställa sin position på spel. Det är likväl intressant att ställa frågan: Om i en stor och avgörande fråga för nationen regeringen i ett land går emot en klar och entydig folkmening, hur kan detta förenas med kravet på ökad demokratisering, participation?

Det går alldeles utmärkt, blev svaret. I de stora och avgörande frågorna måste regeringarna besluta. De är alldeles för stora och komplicerade för folket att bedöma. Där kan man inte ta avgörande hänsyn till folkmeningen. Däremot finns det en rad mindre frågor, näraliggande i vardagen där medbestämmandet har ett positivt värde och bör kraftigt stimuleras.

Resonemangen kan möjligen för någon låta bestickande. Det är emellertid farligt. Det kan innebära inkörsporten till ett fåtalsvälde. Demokratiseringen kan framstå som en metod att hålla människorna borta från de avgörande frågorna, en ofarlig förströelse som forntida eller nutida gladiatorspel, ett sätt att hålla människor sysselsatta utan att reellt kunna påverka de avgörande frågorna.

Jag har därmed på intet sätt polemiserat mot tanken på ett ökat inflytande i frågor som ligger nära vardagen. Det är tvärtom ett avgörande och allt viktigare led i en ökad demokratisering.

Det är över huvud taget en vanföreställning att det finns frågor som är för stora och komplicerade för vanliga människor att ta ställning till. Accepterar man en sådan tanke har man tagit första steget mot teknokrati, expertvälde, fåtalsvälde.

Vi behöver inte vara några värnlösa offer för anonyma krafter som vi inte kan påverka, expertbeslut som vi inte kan förstå, politiska avgöranden som inte redovisas och som vi inte kan överblicka. De flesta av oss är inga experter. Vi är beroende av experternas material och det skall vi som sådant respektera. Men de avgörande besluten är i grunden beroende på värderingar som en önskvärd samhällsutveckling där ingen elit kan åberopa privilegier och högre visdom.

Politiken är åtkomlig, möjlig att påverka för var och en. Det är demokratins yttersta innebörd.

 

Begrunda dessa ord en gång till.

 

När du har begrundat detta – begrunda hur socialdemokratin i Göteborg, med dess kolportörer, har hanterat frågan om kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur och trängselskatt.

Begrunda hur socialdemokratin i Göteborg, den allmänna demokratins mecenat, röstade i kommunfullmäktige om ett lokalt folkinitiativ om direktdemokrati som var underskrivet av nästan 50000 kommuninnevånare.

Begrunda hur socialdemokratin i Göteborg hänvisar till experter, experter som inte redovisar sitt material.

Begrunda hur socialdemokratin i Göteborg hänvisar till fenomen som trängselskatt, Västlänken, och regionförstorning som visionära områden, visionära områden som inte anses begripliga för den vanliga människan.

Begrunda hur socialdemokratins företrädare i Göteborg låser in sig bakom lyckta dörrar, och bakom lyckta dörrar fattar vittgående beslut om samhällets förändring utan att den vanliga människan tillåts insyn.

Begrunda hur experter, av socialdemokratin i Göteborg, tillåts undlåta informera om vittgående och omvälvande bruk av den vanliga människans solidaritet: våra skattemedel.

Begrunda hur socialdemokratin i Göteborg bygger sin makt på teknokrati, expertvälde och fåtalsvälde.

 

Begrunda därefter att det är Olof Palme som 1971 skrivit om Demokratins förnyelse.

Häri varnar han också för dagens rådande Göteborgsanda.

 

fixarGöran och bestämmarGöran

Fixar (s) och Bestämmar (s)

Göteborgsandan är vi göteborgare vana vid.

Vi är vana till den milda grad att vi låtit oss invaggas i en vanmakt över vår möjlighet till inflytande och demokratisk påverkan. Politikerna gör som de vill ändå.

Denna tidiga Leif Lewinska variant av Machiavelli’s Bröd och skådespel har omhuldats och närts av den göteborgska socialdemokratin under decennier. I detta ljus är det inte så konstigt att Göteborgs arbetarekommun blivit betraktad som avfällingar i den nationella arbetarrörelsen. Särskilt känt är misstroendet mellan Göran Johansson och Göran Persson.

Med stor sannolikhet har detta medverkat till den styvmoderliga behandling Göteborg erhållit från de socialdemokratiskt ledda regeringarna i Stockholm avseende infrastruktursatsningar, lokalisering av statliga verk och annat solidariskt regionalpolitiskt stöd.

 

Rösta på Vägvalet i kommun och region för demokratisk förnyelse, delaktighet och ansvarsfull hantering av din solidaritet. Bor du i Göteborgs kommun kan du även rösta på Vägvalet till Riksdagen – skicka Tom Heyman till Stockholm!

 

För övrigt anser jag att Sverige skall införa en författningsdomstol och en fristående kommunal revision.

~ av atrewe på 09 september 2014.

2 svar to “Demokratins förnyelse”

  1. […] det en teknokrati och ett expertvälde som den vanliga människan skall visa sin solidaritet till och ovillkorligt skall donera minst 20 […]

  2. […] jag säga att demokratins förnyelse i Göteborg behöver röster på NEJ i folkomröstningen, och röster på Vägvalet i valen till […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: