Demokratiska motsägelser synade

debattsidan i GT den 1 augusti 2014 kritiserar nätverket JA till trängselskatt att debatten om trängselskatt i GT saknar viktiga fakta. En sådan viktig fakta, hävdar de, är att ett nej i folkomröstningen om trängselskatt riskerar att slå hårt mot ungdomar, äldre, låginkomsttagare och sjukvården. Detta görs utan att presentera vidare fakta.

Trängselskattens och Västlänkens problembild redovisas här, här och här.

Ja till Trängselskatt påstår att avveckling av trängselskatt skulle innebära ”nya” orättvisor – dessutom lyckas man med konststycket att dra fram samma orättvisor som införandet av trängselskatten och ett eventuellt genomförande av Västlänken faktiskt medför:

  • låginkomsttagare drabbas
  • unga och gamla drabbas genom nedskärningar i skolan och vården
  • skatten höjs
  • utförsäljning av kommunala bolag

Logiken är ganska tydlig i hur detta kommer att inträffa: JA till trängselskatt låter förstå att om trängselskatten inte är en trängselskatt i egentlig mening, utan en kommunal medfinansieringsmetod som finansierar den statliga Västlänken, om den röstas bort, och givet att Västlänken genomförs, så kommer Göteborgs Stad att tvingas finansiera Västlänken på annat sätt.

JA till trängselskatt erkänner därmed att finansieringsupplägget fempartsavtalet kommer att drabba Göteborgs stad om trängselskatten röstas bort OCH Västlänken genomförs. Det innebär även att man erkänner att kostnadsökningar som inte täcks av den kommunala medfinansieringslösningen ”trängselskatt” kommer att drabba Göteborgs Stad – precis som Vägvalet och en mängd sakkunniga, inklusive Trafikverket,  framhåller.

Vad Ja till trängselskatt inte säger är att om trängselskatten röstas bort, faller Västlänken, och därmed Göteborgs Stads kostnadsansvar för prestigeprojektet.

Vägvalet, och många sakkunniga med dem, har hela tiden hävdat att Göteborgs Stad sitter med Svarte Petter – dock inte om trängselskatten röstats bort – då faller avtalet enligt socialdemokraterna. Folkinitiativet hävdar, med underbyggt med fakta från bland annat Trafikverket, att Göteborgs Stad, och dess skattebetalare, kommer att få stå för fiolerna OM Västlänken genomförs. De kostnader för Västlänken som presenterats av Trafikverket är, som man kunnat läsa nyligen i GP, enbart för enskilt projekt – finansieringskostnader, stationskostnader, och kostnadsuppräkning (bland annat järnvägsindex på 5%) etc, är borträknade. Riksrevisionens kritik viftas bort, så även det faktum att Västlänken tillför en negativ samhällsekonomisk nytta på 11,3 miljarder.

Det är fakta att Västlänken är befäst med ett finansieringsupplägg som Göteborgs Stad är huvudborgenär för (enligt fempartsavtalet från den 1 april 2010, som enligt stadens politiker inte går att ändra). Det innebär att om det blir förseningar, fördyringar, tillägg eller tekniska problem i samband med Västlänken till Haga, så får Göteborgs stad stå för de ökade kostnaderna. I avtalet finns kommunal medfinansiering i form av Göteborgsmodellen för ”trängselskatt”(Stockholm har en renodlad trängselskatt). Försvinner trängselskatten, faller avtalet.

Redan idag står finansieringskostnaderna för Västlänken för mer än vad tunnelbanetunneln till Haga kostar. När priset för Västlänken ökade med 25% 2010 genom första felräkningen av Trafikverket, från 16 miljarder till 20 miljarder, gick räkningen oavkortat till Göteborgs  Stads medfinansiering. Indexuppräkning för järnväg är inte heller med. Detta och finansieringskostnaden samt kostnaderna för bygge och drift av trängselskattesystemet räknas bort av Trafikverket. De kallas helt enkelt för ”jämförelsestörande poster” i redovisningen.  Problemet är att kostnaderna likväl skall betalas i reda pengar, våra skattepengar, i miljardmultipler varje år – inte i 2009 års ”kostnadsnivå” för enskilt projekt.

Det är också fakta att trängselskatt betalas av ägare till svenskregistrerade privata bilar, förmånsbilbrukare och ägare av utländska bilar är undantagna samt kostnad för trängselskatt för företagsbilar avdragsgill – ett rättvist politiskt magplask välsignat av socialdemokraterna. Detta innebär att höginkomsttagare och utländska bilar favoriseras av den svenska trängselskattelösningen. Kanske inte så konstigt att Göteborgs Stad upphandlar polska snickare och målare för att underhålla Park och Naturs lokaler – rimmar illa med miljöpartiets krav på ”närproducerat” och socialdemokraternas utspel att upphandla med ”sysselsättningskrav”. Miljöpartiets lösning är att de 236000 förmånsbilbrukarna skall lagstiftas bort (Volvos största nybilsbas försvinner). Kanske är det en välsmakande lösning även från ja-sägarna. När trängselskatten höjs till +100kr/dag lär Volvo och andra företag debitera ut denna skatt – och förmånsbilarna självdör och tillverkningen flyttas till Kina, allt applåderat av ”Göteborg är ingen industristad” Kia Andreasson (mp).

Evenemangstråket i Göteborg 2021 (här visualiserad av en bild från bloggen strandhemliv)

Evenemangstråket i Göteborg 2021 (här visualiserad av en bild från bloggen strandhemliv)

När trängselskatten inte räcker till för att betala årliga upplupna och uppräknade faktiska kostnader i miljardklassen återstår för Göteborgs Stad att:

  • skära ned i kärnverksamheten skolan, vård och omsorg (unga och gamla drabbas)
  • höja kommunalskatten (låginkomsttagare drabbas hårdast)
  • sälja av kommunala bolag

precis som JA till trängselskatt argumenterar.

När man står inför fakta duger inte ett svar från Göteborgs politiker i stil med ”Man kan inte ha koll på allt!” som lösning och fortsätta som inget har hänt. Troligtvis är ingen av de politiker som är valda idag kvar i fullmäktige, vilket kommer att underlätta kreativa bortförklaringar och undlåtelse av ansvarstagande.

Med tanke på tidigare alster från ja-sängarna verkar detta vara ett prov på ”medieträning” från Handelskammaren. Som vanligt är inläggen utan faktabaserat innehåll, men denna gång har det en otydligare otydlighet som kan misstolkas som tydlighet.

Det enda korrekta i debattartikeln är rubriken: Demokratiska beslut på kollisionskurs, men den har nog redaktören på GT satt.

Det enda korrekta att göra under rådande omständigheter är att rösta NEJ till trängselskatten, låta Västlänken dö i projektdfasen – innan mer skattemedel slarvas bort av pompösa och egenrättfärdiga politiker. Rösta även på Vägvalet i kommun, region och riksdag för att säkerställa att folkomröstningens resultat efterföljs.

Förövrigt anser jag att Sverige skall införa en författningsdomstol och en oberoende kommunal revision.

~ av atrewe på 01 augusti 2014.

Ett svar to “Demokratiska motsägelser synade”

  1. […] klarar inte intäkterna (skattedelen av […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: