Inga-Britt Ahlenius sammanfattar min blogg på ett förträffligt sätt

Bella societa’ riformata di Gotenburgo institutionaliserat i Göteborg

Idag sammanfattar Inga-Ahlenius min blogg i ett debattinlägg i G-p. Detta inlägg är i sin helhet återpublicerat här:

Göteborgs verksamhet karakteriseras närmast av institutionaliserade jävsförhållanden. Detta gäller också revisionen. När politiker sitter på flera stolar samtidigt, i exempelvis kommunstyrelsen, nämnder och kommunala bolagsstyrelser, säger det sig självt att detta nätverk av personer inte säkrar tillräcklig styrning, kontroll och ansvarsutkrävande som grund för medborgerligt förtroende, skriver Inga-Britt Ahlenius, gäsprofessor vid Göteborgs universitet.

Göteborg har gett vanskötsel och korruption ett ansikte. Den senaste veckans rapporter bekräftar bilden – den av moraliskt förfall och kulturkollaps i skötseln av rikets andra stad.

Det senaste är rent ut sagt skandalöst. Chefen för ett kommunalt bolag presenterar en faktura för ett klädesplagg, plus dricks(!) – som utgift för lunch. Luktar mer bedrägeri än slarv. Rent komiskt blir det när den som attesterar ursäktar sig att varken han eller Bertil kan franska, inte förstår vad till exempel noir betyder. Hur klarar man sig i Cannes? I det kommunala Grefab blottas en kultur av maffiaslag – det är en gradskillnad, ingen artskillnad, mellan vad vi läser om Grefab och vad vi hör om maffiakultur i andra länder: om man inte betalar under bordet får man inget gjort.

Redan Granskningskommissionens kritik var hård men skyms något av det eleganta språket:

”… en kommun som i hög grad anammade marknadens föreställningssätt, tonade ner rättsstatens betydelse, undergrävde professionella yrkesgruppers betydelse och försvårade medborgerligt inflytande och kontroll …” ”Varken politisk eller administrativ kraft ägnades åt policies, regler, kontroller eller moral och etik.” ”… uppföljningen, revisionen och ansvarsutkrävandet tolkades mer som ett rituellt och formellt åtagande än ett reellt.”

Usel internkontroll

I klarspråk betyder det att internkontrollen i kommunen är usel. Internkontrollens första nivå är organisationskulturen, det vill säga den etik som är basen för det särskilda uppdraget att arbeta i allmänhetens tjänst. Det är kommunledningens ansvar att etablera och upprätthålla en högstående organisationskultur. Och att föregå med gott exempel. Meritokrati – rekrytering utifrån krav på skicklighet och förtjänst – är central för den offentliga sektorns legitimitet. Men kommissionen tvingas lämna den uppseendeväckande rekommendationen att rekrytering av chefer och andra ska ske utifrån meriter.

Som om inte detta vore nog så granskas kommunens verksamhet av politikerna själva. Sådana granskningsrapporter behöver man inte ta på så stort allvar. Självklart är denna (o)ordning ingen grund för effektivitet, kvalitet, ansvarsutkrävande, förtroende.

Tolererar slarv och okunnighet

Göteborgs stad har 73 miljarder i balansomslutning, 130 bolag, 48 600 anställda, upphandlar varor och tjänster för cirka 20 miljarder kronor (Kommissionen).

Hur kan en offentlig verksamhet av denna storleksordning och komplexitet under decennier få bedrivas med så usel kontroll på hur medborgarnas pengar används? Och med en kultur som tolererat slarv, okunnighet och som blivit basen för vanskötsel och korruption? Kommissionen skriver att ”…liknande förhållningssätt (kan) mycket väl prägla andra kommuner.” De har alldeles säkert rätt.

I staten är utgångspunkten att statlig verksamhet ska bedrivas i myndighetsform.

Skälen är att myndighetsformen garanterar offentlig insyn och direktinflytande över medelsanvändningen. Bolagisering innebär bland annat att staten inte har tillräcklig garanti för att verksamheten utförs och kontrolleras på avsett sätt. I staten är det riksdagen som ytterst beslutar om att bilda aktiebolag. För kommunerna är det kommunfullmäktige som beslutar.

Göteborgs Stad har ett anmärkningsvärt stort antal bolag. Kommissionen noterar att samtliga ledamöter i kommunstyrelsen sitter i styrelsen för ett eller flera av bolagen. Flertalet ledamöter har dessutom uppdrag i någon eller några nämnder. Kommunstyrelsens ledamöter övervakar alltså sig själva i både nämnder och bolag. Liknande förhållanden gäller för ledamöterna i kommunfullmäktige.

Karakteriseras av jävsförhållanden

Göteborgs verksamhet karakteriseras närmast av institutionaliserade jävsförhållanden. Detta gäller också revisionen. Det säger sig självt att detta nätverk av personer på en eller flera stolar inte säkrar tillräcklig styrning, kontroll och ansvarsutkrävande som grund för medborgerligt förtroende.

Hovrättens dom i det så kallade tegelmålet är intressant. Tingsrätten dömde en person till fängelse för grovt mutbrott med motiveringen att det kommunala bolaget var att anse som väsentlig offentlig verksamhet och därmed med särskilda integritetskrav.

Hovrätten menade dock att det inte var självklart att resonemanget om väsentlig verksamhet skall gälla om verksamheten bedrivs i bolagsform och bedömde därför brottet inte som grovt utan som av normalgraden. Slutsatsen är att om man bolagiserar så behöver man inte ställa lika höga integritetskrav på dem som i denna form hanterar medborgarnas pengar. Det verkar som om domen bekräftar redan tillämpad praxis i Göteborg.

Behöver extern hjälp

Den kultur och anda som karakteriserar Göteborgs kommun har vuxit fram under decennier – den sitter i väggar och tak och är internaliserad hos politiker och tjänstemän. Staden har en vildvuxen flora av förvaltningar och bolag med svag styrning. Internkontrollen är usel, processerna för ansvarsutkrävande svaga eller obefintliga. Denna komplexa verksamhet blir heller inte föremål för extern, oberoende och yrkesmässig revision.

Att Göteborg på egen hand skulle kunna förändra denna kultur, åstadkomma ett paradigmskifte, tror jag inte ett ögonblick på.

Inga-Britt Ahlenius

gästprofessor vid Göteborgs universitet,

tidigare chef för Riksrevisionsverket

För övrigt anser jag att Sverige skall införa en författingsdomstol

~ av atrewe på 12 november 2013.

Ett svar to “Inga-Britt Ahlenius sammanfattar min blogg på ett förträffligt sätt”

  1. Idag har Inga-Britt Ahlenius en andra artikel i ämnet. Där förklarar hon att det krävs en ny kommunallag.
    Helt klart klarar inte Göteborgs kommun att reda ut korruptionen själv. Allt är en enda sörja.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: