Trovärdighet i en intervju?

Trafikverket är den statliga myndighet som har till uppdrag av riksdag att ansvara för långsiktig planering av transportsystemet; för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Utöver att planera långsiktigt har även Trafikverket uppdraget att projektera, bygga och förvalta statliga vägar och järnvägar.

På Trafikverkets hemsida kan man hitta en hel del vederhäftig information, som till exempel den fastlagda långsiktiga nationella planen för infrastruktur 2010-2021. I bilaga 6 kan man läsa att nettonuvärdeskvoten, NNK, för Västlänken är -0,6, dvs man förlorar ytterligare 60 öre för varje krona man satsar i ett dylikt fiaskoprojekt. Här står det också mycket tydligt att Västlänken är samhällsekonomiskt olönsam, nettonuvärdet är nio miljarder tvåhundranittionio miljoner – MINUS! Västlänken går alltså samhällsekonomiskt back med 9 299 000 000 kronor.

Jamen, jamen, säger alla tillskyndare och religiöst övertygade, i denna kvot finns det ju inte med någon region- och stadsutveckling. Tänk på alla icke kalkylerbara vinster, det måste ju vara värt något! Näval, låt oss då ta Slakthusmotet, ”en del Västsvenska Paketet”, som exempel. Den var uppe i trafiknämnden (§210) i Göteborgs kommun för någon vecka sedan (4 oktober, f.ö. ett datum att lägga på minnet för protester mot ett annat fiaskoprojekt) och föredrogs av Trafikkontorets tjänstemän. Förslaget var att kommunen skulle förorda att godkänna en utbyggnad enligt Vägverkets förstudie alternativ 8 avseende Slakthusmotet. Projektet förutsätts i inlagan finansieras av det västsvenska paketet med 270 miljoner. Vad som framkom vid detta möte var dock att investeringar på ytterligare 150-200 miljoner behövs göras av kommunen för att få till ”stadsutvecklingen”. Vilket stämmer med ett NNK på -0,6.

Studerar man Trafikverkets förslag ytterligare, ser man att Västlänken enbart ”tågtunnel” ingår i ”Västlänken”. All infrastruktur som skall till för att angöra och transportera folk till ”tågtunneln” är ofinansierad. Det finns inte ens med en evakueringstrappa från plattformen i Haga. All infrastruktur utanför rälsen får kommunen finansiera själv. Ka-ching…

I planen för infrastruktur 2010-2021 ser man också att det inte gjorts/tagits hänsyn till någon miljökonsekvensberäkning på Västlänken. I jämförbara projekt står det nämnt ”stor miljöpåverkan” (underförstått negativ, för där det är positiv miljöpåverkan skrivs detta ut i klartext). Det inte bara luktar Hallandsås, det formligen STINKER Hallandsåstunnel om Västlänken.

Trafikverket har vidare givit ut en remiss till nationell plan för infrastruktur 2014-2025. Häri behandlas Västlänken återigen. I bilaga 2 kan man konstatera att nettonuvärdet för Västlänken har minskat ytterligare till minus elva miljarder tvåhundranittiofyra miljoner, -11 294 000 000 kronor. Man har visserligen trollat fram en planskild korsning i Olskroken som ger en samhällsekonomisk vinst på drygt 8 miljarder (med ett NNK på 3,2) och tillskrivit denna vinst Västlänken. Nu är det ju så att just den planskilda lösningen i Olskroken är oavhängig Västlänken, och bidrar samhällsekonomisk oavsett om Västlänken byggs eller ej. Att hävda något annat är bedrägligt beteende och torde rendera envarsgripande.

I remissförslaget till Nationell infrastrukturplan för 2014-2025 har nettonuvärdet för Västlänken har minskat två miljarder ytterligare till minus elva miljarder tvåhundranittiofyra miljoner

Trafikverket försöker lägga en rökridå över detta faktum, i en pressrelease på nätet förklarar man att Västlänken numer är lönsam, genom att hävda att Olskroken skall räknas in i Västlänken, och att man hittat ett antal regionala ej kalkylerbara nyttor som väger över till Västlänkens fördel. Trafikverket undlåter dock att beskriva hur man räknat. Och fortfarande har man inte med den sammanlagda miljöpåverkan i sin analys.

För att bedyra och lägga trovärdighet i pressreleasens vederhäftighet, sysslar Trafikverket numer också med infotainment – eller någon form av journalistisk underhållning under begreppet ”Frågor och Svar om Västlänken”. Här hyr man in två komiker från kvasikommunala organisationer som får uttala sig i frågor som de inte har belägg för, och som vida överstiger dess kompetensområden: Västlänken och Västsvenska paketet. Eftersom dessa herrar presenteras som regionutvecklingsdirektör Bertil Törsäter respektive biträdande regiondirektör Jörgen Preuss, kan man anta att Trafikverket använder deras titlar för att på något sätt ingjuta vederhäftighet i ämnet.

Herrar direktörer ger ”sin syn” på ”Västsvenska paketets betydelse för en levande region bortom administrativa och geografiska gränser”. Härlig ingress! För vem vill inte bo i en ”levande region”, ”utan byråkratiska gränser”? Vems syn var det förresten? Ja just det, byråkratdirektörernas. Så bra, då slipper ju Vägverket ljuga om konsekvenserna – ”Vi intervjuade bara två direktörer som fick ge sin syn på Västsvenska paketet”, kan generaldirektören, tillika ansvarig utgivare för trafikverket.se konstatera hindsiktsfullt i en framtida hearing i någon kollegial internrevision.

Efter att ha presenterat ”företagens vänners” sedvanliga tillväxtfloskler (är det någon som läst västragötalandregionens tillväxtprogram?), och att i svepande formuleringar ha orerat om vackra boställen efter västkusten och Göteborgs möjligheter att konkurrera globalt, anger man plötsligt Göteborgs säckstation som roten till allt ont tillika det största hotet mot tillväxt i regionen. De mörka och glåmiga tongångarna känns igen från Trafikverkets ödesmättade Roy-Andersson-inspirerade propagandafilm med Handelskammarens Johan Trouvé och Göteborgs kommunarkitekt Björn Siesjö som huvudartister, och de lägger sig som en kall fuktig duk över tillställningen. ”Den Enda Lösningen” för att mota hin håle i grind är en tunnel i underjorden! Och ja, det är stökigt när det byggs, men vem vill ha ett tåg utanför sovrumsfönstret som man har i USA? Det förstår man ju att det inte är så roligt!

Genom att fullkomligt vältra sig i anekdotisk evidens och ogenerat anspela på känslosamma associationer, tappar herrar direktörer inte bara sin trovärdighet, de formligen släpar den i gruset. Att herrar direktörer är ute på road show och på Vägverkets biljett framför sina anekdoter undergräver dessutom tilliten till både regionen och Trafikverket. Här är det inte längre ”deras syn” som skiner igenom, det är inte heller ”en framsynt omsorg” om miljö eller tillväxt, det är det politiska monumentalbygget som utkristalliseras. Här hyllas ohemult de representativa politiker som paniskt slåss mot demokrati och folkets röst, som till den milda grad inte tror på den egna övertygelsen att de inte för allt i världen vill få sin politiska övertygelse skrutinerad i offenthetens ljus. Herr direktör Törsäter konstaterar:

Antingen väljer man att aktivt arbeta för att utveckla Västsverige under balanserade former, eller så väntar med största sannolikhet en tillbakagång.

Här kan man hålla med Törsäter: ”Balanserade former” torde tarva en samhällsekonomi i balans; följer vi Trafikverkets beräkningar inbegriper ”balanserade former” icke Västlänken. Således innebär Västsvenska paketet i dagens tappning en tillbakagång för hela regionen, ”med största sannolikhet”.

Om nu Västlänken är ett politiskt monumentalbygge, varför är Vägverket intresserade av att stödja ett sådant projekt och varför tillåter Trafikverket dessa två, i sammanhanget, clowner att uttala sig på det sätt som beskrivs ovan? Kanske för att Trafikverket har uppdraget att bygga och förvalta statliga vägar och järnvägar. Kanske för att beslutsfattare i Trafikverket har kompisar statliga byggföretag som får del i kakan. Kanske för att dessa statliga infrastrukturföretag skall sättas på börs och att det finns uppsidor att casha hem om man sitter på rätt stol(ar). Kanske för här finns det stora nyliberala transfereringar från låg- och medelinkomsttagares fickor till infrastrukturindustrins big cap konton.

Oavsett vilket, Västlänken är en finansiellt, samhällsekonomisk och infrastrukturell kataklysm och skall icke sättas i verket.

Göteborg, den stora byn
som är pålad uppå dyn
Om byn skulle kantra i lera
vem skall då finansiera?

Förövrigt anser jag att Sverige skall införa en författningsdomstol – och att vgr skall läggas ner.

~ av atrewe på 21 oktober 2013.

3 svar to “Trovärdighet i en intervju?”

  1. Preuss och Törsäter finns även representerade som ”faktabekräftare” på Göteborgs kommuns hemsida ”Vår stad”. Till mångt och mycket samma text som på Trafikverkets hemsida – retoriken stödjer propagandaministeriet i dessa politrukers demagogi.

    http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/trafik,vastsvenska_paketets_nyckelroll_i_oppen_debatt

  2. […] nuvarande galopperande underskott på 16,5 miljoner lär bli en sommarbris i jämförelse med de miljarder som måste lånas och skattas fram för att Västlänkens […]

  3. […] för Västsvenska paketet och Västlänken. Det blir allt tydligare att Västsvenska paketet är underfinansierat. Mötena i Göteborgs trafiknämnd tydlig indikation. Det uppmärksammades också i ett […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: