Propaganda, tvångsanslutning och dolda agendor – järnridåns reliker?

De stora köpcentren i Göteborg har minskat sina upptagningsområden i och med införandet av trängselskatt. Försäljningen minskar därefter. Värst är det för handeln i Bäckebol som på alla sätt hamnat på fel sida av Die Neue Mauer. De närliggande bostadsområdena på Hisingen har blivit helt avskurna från området. Handlarna i Bäckebol har varnat för att friställa personal eftersom 5 av 7 dagar av veckan har behäftats med tullar.

I centrala go:teborg har Göteborgslokaler gjort en enkätundersökning (april 2013) som de säger är statistiskt säkerställd. Resultatet publicerades på Vårt Go:teborgs hemsida 2013-08-19. De tillfrågade 407 företagen finns på Axel Dahlströms Torg, Bergsjön Centrum, Brunnsbotorget, Dr Fries Torg, Haga, Hammarkulletorget, Hjällbo Centrum, Kortedala Torg, Kyrkbytorget, Linné, Länsmanstorget, Olskroken, Radiotorget, Rannebergen Centrum, Selma Lagerlöfs Torg, Tuve Torg, Vårväderstorget och Wieselgrensplatsen.

Av de tillfrågade företagen svarade 64%. Av dessa svarade 56% att de inte upplevt någon ändring i försäljning. Detta lyfts fram som något positivt i ingressen. Lika positivt är det inte att 39% av verksamheterna drabbats av sjunkande omsättning (eller negativa konsekvenser som man väljer att uttrycka det). Studerar man vilka områden som var enkätens upptagningsområden är det förståeligt att 56% inte upplever sjunkande omsättning: de berörda platserna är inte direkt de handelscentra som familjer tar bilen till för att göra veckohandel.

Mot bakgrund av detta är det förvånande att 39% av företagarna anser att trängselskatten påverkat omsättningen negativ. Mycket mer förvånande, snarare skamligt, är att Göteborgslokaler framhäver nedgående omsättning hos ”endast” 39% av företagen som något positivt. Eller kanske inte…

I sista stycket i Go:teborgslokalers redovisning konstateras  att handlarna i innerstaden upplever en försämring i större utsträckning än de vid de mer perifera torgen. I innerstaden upplever 54% en negativ utveckling, jämfört med 33% utanför innerstaden.

I innerstaden finns det bolag som heter Innerstaden Göteborg AB. På deras hemsida kan man läsa att: ”Innerstaden Göteborg medverkar aktivt att utveckla stadskärnan genom att ha visioner, sätta mål och genomföra uppsatta handlingsplaner.Innerstaden Göteborg har höga ambitioner att, i nära samverkan med våra 600 medlemmar och övriga samarbetspartner, ytterligare öka tillväxten och trivseln, där hänsyn tas till den klimat- och miljömedvetenhet som alltmer präglar samhället.”

Blad deras långsiktiga mål kan man läsa följande:

 • Bevara och utveckla stadskärnans funktion och attraktion
 • Öka livskvalitet och trivsel för boende och besökare
 • Öka antalet besökare i innerstaden
 • Ökad omsättning för företagen
 • Ökade fastighetsvärden genom ökad attraktivitet

Innerstaden Göteborgs AB har också valt sida vad det gäller trängselskatt. Trängselskatten, eller trängselavgift som man mer ”företagaranpassat” väljer att kalla det, är tydligen nyckeln till framgång för att uppfylla målen ovan, både på lång och kort sikt – ty genom den kommer: ”Västsverige med Göteborg som kärna, ska vara en attraktiv, hållbar och växande region, nu och i framtiden.”

Det rimmar illa med vad som verkligen händer i city. Men det är ju klart, enligt gammal god tradition kan man ju offra hälften för att den andra hälften skall ha status quo. Frågan är vilken agenda Innerstaden Göteborg AB verkligen har.

Innerstadens medlemmar är enligt uppgift tvångsanslutna till en medlemsorganisation som drivs av Innerstaden Göteborg AB. Det är oklart vem som är ägare till Innerstaden Göteborg AB, men åtminstone en person i styrelsen har styrelseuppdrag i olika bolag och ekonomiska föreningar som ägs av go:teborgs kommuns fastighetskoncern Framtiden AB. Att öka fastighetsvärdet torde vara en indikation att Framtiden har både ett och annat att säga till om i styrelsen, och troligtvis minst har en corner i bolaget. Det är ju också Framtidens hyresgäster som är tvångsanslutna till medlemsorganisationen, via de nya hyresavtalen. Mycket kreativ affärsidé, kan tyckas. Men man har också andra affärsidéer, som till exempel miljonbidrag i jordbruksstöd från EU:s landsbygdsfond.

Cityhandlarna

Som en motreaktion till de metoder som praktiseras av Innerstaden Göteborg AB och Go:teborgs kommun, har en frivillig förening startats, Cityhandlarna i Göteborg EF. På deras hemsida kan man bland annat läsa att handlarna upplever stor frustration över hur de blir behandlade i och med de nya hyresavtalen som inkluderar tvångsanslutning till det politiska marknadsföringsbolaget Innerstaden Göteborg AB. Cityhandlarna bävar förmodligen när de skådar mot det förestående trettioåriga lerdiket. Deras manifest ställer sig i stor kontradiktion till vad Vårt Göteborg, Göteborgslokaler, Innerstaden Göteborg AB, Go:teborgs kommun, och även mera namnkunniga organisationer, som Västsvenska Handelskammaren, med tentakler in i statligt ägda infrastrukturentreprenörer, framhäver:

Trängselskatten skall bort!

Men det är klart – vad vet de som lever i verkligheten, när de ställs mot dessa elefanter i la Bella societa’ riformata di Gotenburgo.

För övrigt anser jag att Sverige skall införa en författningsdomstol

 

Efter publicering blev jag uppmärksam på följande artikel i G-P: Cityhandlare i uppror (13-08-29)

~ av atrewe på 29 augusti 2013.

7 svar to “Propaganda, tvångsanslutning och dolda agendor – järnridåns reliker?”

 1. http://www.allabolag.se/5565517462/Innerstaden_Goteborg_AB

  • Jo, den har jag sett, men hittar inga ägare där, troligtvis för att det inte råder koncernförhållande

 2. Här ser du vad dessa herrar/dam är involverade i. Märk väl att Gunnar Olsson är både Ordförande och styrelseledamot, har för mig att man kan inte vara både ock…

  http://www.allabolag.se/?what=Olsson%2C+Gunnar+John-Olof+Helle&where=&s.x=0&s.y=0

  http://www.allabolag.se/?what=Od%E9us%2C+Rolf+Kenneth&where=&s.x=32&s.y=8

  http://www.allabolag.se/?what=Hassl%F6f+Gustafsson%2C+Lena+Karin&where=&s.x=27&s.y=6

  • Hej, har sett detta. Det som intresserar mej är dock vem som äger bolaget.

   Vanligtvis är man styrelsemedlem om man är ordförande i styrelsen. Man kan säga att man är dubbel medlem, eftersom man har utslagsröst vid votering.

   Det hör däremot till ovanligheterna om man är både VD och styrelseordförande i ett bolag. Det mest kända undantaget lär vara PG Gyllenhammar.

 3. Om Innerstaden Göteborg
  Aktuell organisation, namn, ekonomi, arbetsprocess.
  Göteborgs Köpmannaförbund, Fastighetsägarna Göteborg och Göteborgs stad med Trafikkontoret, Park och Naturförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret har från starten 2005 ingått ett samarbete som avser utvecklingen av Innerstaden Göteborg. Innerstaden Göteborg AB hälftenägs av Göteborgs Köpmannaförbund och Fastighetsägarna Göteborg. Ägarna och Göteborgs stad bekostar tillsammans administration och centrumledning. All övrig verksamhet drivs i projektform och finansieras genom specialavtal med inblandade parter och sponsorer.

  • Hej Björn, framgår inte vem du representerar. Kanske Fastighetsägarna?

   På Fastighetsägarnas hemsida finns inget om trängselskatt i Göteborg, inga remissvar, endast två gamla nyheter berör fenomenet i Stockholm (2004 och 2010). Innerstaden har däremot tagit ställning. Står Fastighetsägarna GFR och/eller Fastighetsägarna centralt bakom trängselskatt som medfinansieringsform och ny skattebas?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: