Västlänkens trolleri spårar ur fullständigt, och kör in i väggen

Göteborgs kommun har fram till 2012 avsatt 50 miljoner för att upprätta sitt förtroende avseende överkörningen av medborgarna och uppgörelsen med staten om medfinansiering av det västsvenska paketet. 2013 lär det tillkomma ytterligare miljarder. Västsvenska Handelskammaren, som representerar 2700 företag, sätter av tid och medel för att framhäva trängselskattens frälsning av kreativitet och företagande i regionen. Det finns även andra tillskyndare av den numer religiösa övertygelse som skall sätta go:teborg på världskartan, exv Innerstaden Göteborg AB som med hjälp av bl.a. landsbygdsstöd från EU propagerar för trängselskatt mot en tveksam medlemsgrupp – cityhandlarna i staden.

Till ytter mera visso uppfinner Trafikverket ständigt nya sätt att beräkna samhällsnytta, exempelvis införs begreppet ”oberäkningsbara nyttor” i kalkylen. Ingenstans redovisas dessa nya beräkningssätt eller hur man numer gjort nya beräkningar som visar Västsvenska Paketets famösa framgång. Naturligtvis är det bara Västlänken och Västsvenska paketet som begåvas med dessa nyttor, ty alla andra alternativ är ju redan avpolletterade.
Trolleriet har dock sina avigsidor. Om man studerar Trafikverkets egna publikation, gällande ”Nationell plan för transportsystemet 2010-2021”, kan man konstatera att till och med Trafikverket bedömer Västlänken som icke samhällsekonomiskt lönsam (bilaga 6, sida 139).

Om man skall lura hela folket hela tiden, måste man komma ihåg att man en gång talat sanning.

G-p har sedan länge sällat sig till de övertygade tunneldogmatikerna, kanske för att man är sur på GT:s framgång i att efterfråga de demokratiska aspekterna i beslutsprocessen som från december 2007 till sommaren 2009 trollade fram Västsvenska Paketet och medfinansiering via trängselskatt. I dagens G-p (130818) har man sin vana trogen låtit Carl Bellinder och Gabriel Lindh från Facebook-gruppen ”Ja till trängselskatt” få en helsida där de hugade skribenterna dementerar fakta med anekdotisk evidens, med en tillsynes illa dold falsett.

Låt oss se hur de avverkar fakta:

 • Västlänken kommer att kosta 50 miljarder, ej 20 miljarder. Carl Bellinder och Gabriel Lindh konstaterar bara att kostnaden kommer att vara 20 miljarder. Och det är sant, om man håller sig till Trafikverkets kalkyler.
  Men om man som Riksrevisionen också tar med målsättningarna med Västlänken och Västsvenska Paketet (dvs inte snävar in på en enskild del, vilket Carl Bellinder och Gabriel Lindh senare i sitt inlägg säger att agnostikerna gör), kan man till exempel konstatera att Olskroken och vändslinga i Mölndal ej finns med (3 miljarder), dubbelspår till Borås (17 miljarder) och trängselskattens administration och finansiering av lån (11 miljarder) = 51 miljarder. Man kan också konstatera att både Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm hade glädjekalkyler från Banverket motsvarande en uppräkning på 65-85% av underliggande utredningars budgetar. Hallandsåstunneln ligger idag på en uppräkning på 12 ggr ursprunglig budget. Banverket har förhoppningsvis blivit ”bättre” på att räkna, vilket dock tills nu inneburit att man tagit med ”oberäkningsbara nyttor” i sina kalkyler. Dvs Trafikverket har satt myndighetens stämpel på politikernas våta drömmar. Men vad det innebär på bottom line, återstår att se. Tills dess är 20 miljarder och 50 miljarder två vinklingar på samma sak, dock är den lägre siffran behäftat med ett tunnelseende.
 • Bredda midjan löser inte problemen med brist på plattformar, ger ingen genomfart av Centralstationen, inte kortare restider, fler bytespunkter eller avlastning av kollektivtrafiken i centrum.
  Genomfart av centralstationen blir det inte oavsett: den nya stationen hamnar 300-400 meter norr om dagens station. Detta inverkar naturligtvis menligt på restiderna när passagerarna skall byta till reguljär kollektivtrafik. Det är nästa lika långt som från dagens Lisebergsstation, vilket är motivering till att ny station under Korsvägen behövs – dvs det som i ena änden är en förutsättning är menligt i den andra änden. Slutligen skall kanske 30000 resenärer gå av i Haga (för enkelhetens skull har jag räknat en tredjedel av den politiska målsättningen – ej beräknat – på den totala inpendlingen 2035) – som skall jämföras med dagens 300000 passagerare på spårvagn. Argumenten faller som åkergranar under stormen Gudrun.
 • Zürich avfärdas retoriskt och mästrande som exempel, ty i Zürich finns det en genomgående tunnel.
  Jan Du Rietz avser dock Zürichs säckstations kapacitet i sitt exempel, inte tunneln. Kapaciteten för säckstationen gäller fortfarande. Och det torde vara möjligt även i Göteborg, om man bortser från tunnelseende.
 • Riksrevisionen kritik avser endast processen, dvs den demokratiska processen hur man tagit fram underlag och fattat beslut.
  Här är det tydligt att Carl Bellinder och Gabriel Lindh endast läst Västsvenska Handelskammares VD:s, Johan Trouvé, blogg, och inte Riksrevisionens rapport, ty argumentationen är lika bristfällig. Studerar man istället Riksrevisionens rapport kan man bland annat läsa:

  ”Utifrån nuvarande planeringsläge kommer inte Västlänkens ändamål att uppnås eftersom det inte finns kapacitet i systemet för att öka tågtrafiken i jämförelse med den redan befintliga säckstationslösningen i Göteborg.”

  Riksrevisionen säger att det finns viss tid att komplettera fram till 2028. Dock, eftersom beslutet om västlänken togs på delvis felaktiga grunder och delvis ofullständiga grunder, konstaterar Riksrevisionen att stora ytterligare kostnader kommer att tillkomma som en sorts ”skuggnota” eller ”snöbollseffekt”:

  I framtida planeringsprocesser kommer kostnaden för de tillkommande investeringarna att dyka upp i skeden då det sannolikt är mycket mer bråttom att hantera dem. Detta beror på att underlaget inte var uppdaterat vid Västlänkens beslut och att det inte framgick vad det faktiskt kostar att uppnå ändamålen med Västlänken (att öka kapaciteten).

  Så var det med de allvarliga faktafelen. Frågan är vilka andra demokratiska processer som herrar Bellinder-Lindh anser att ordmakare och politruker skall bortse från i framtiden? Folkomröstningar? Representativa val?

För att befästa redligheten i beslutet om Västsvenska Paketet går sedan herrar Bellinder-Lindh in i en monolog kring ”oberäkningsbara nyttor”. Man jämför även Västlänken med Citytunneln (som ger en restidsvinst till Köpenhamn, Skandinaviens största stad, på 33 minuter) och Svealandsbanan (som i huvudsak är en ny bana på 115 km mellan Arboga – Eskilstuna – Södertälje och anslutning till Stockholm, med en restid Eskilstuna – Stockholm på en timme och en restidsvinst på 30 minuter i rusningstrafik, jämfört bil). Ingen av dessa jämförelser är relevanta för Västsvenska Paketet, eftersom förbättringarna vida överskrider de fåtal minuter som man eventuellt tjänar om man åker från Ale, Alingsås eller Kungsbacka genom en tänkt tunnel. Detta är och förblir politiska önskedrömmar.

Som en avrundning hävdar Carl Bellinder och Gabriel Lindh att Västlänken blir ännu nyttigare om innevarande förslag till Nationell plan 2014-2025 genomförs. Men skall då nyttan räknas två gånger, först för Västlänken och sedan för Boråsbanan? Måste också poängtera att det är ett förslag.

Västlänken är en förutsättning för att kunna öka kapaciteten på alla anslutande banor till Göteborg, hävdar herrar Bellinder-Lindh. Ja, det är det, eftersom alla utredningar efter 2009 har satt ”tunnel” som förutsättning för att förslaget skall utredas. Det har gått så fort att Trafikverket inte hunnit med att radera bort graverande bevis i sina utredningar på att så är fallet. Det är fakta.

Västlänken är som en bärande vägg, hävdas det. Och ja, det är den väggen vi alla kommer att köra in i, i slutet av tunneln.

Förövrigt kan man ju nu undra varför förespråkare av Västlänk representerar en ”organisation” som heter ”Ja till trängselskatt”? Var finns korrelationen?

Förövrigt anser jag att Sverige skall införa en författningsdomstol!

 

 

 

~ av atrewe på 18 augusti 2013.

8 svar to “Västlänkens trolleri spårar ur fullständigt, och kör in i väggen”

 1. Du skriver roligt och ironiskt. GPs tyket skulle kunna få mycket inspiration av dig. När GP efter en kavalkad av artiklar om högbanor och midjor släpper fram en artikel som påpekar att den utrett bästa lösningen är Västlänken så har GP ” sällat sig till de övertygade tunneldogmatikerna” 😉

  Det talas så mycket om anekdotisk evidens och om andras bristande underlag så man kunde förstås ha trott att du skulle ha några underlag för dina påstående. Fast det är väl helt enkelt inte din gren.

  • Om man inte vet vad anekdotisk evidens är, så är det svårt att hitta den. Detsamma om man spelar strutfotboll, har tunnelseende eller har en övertygelse av religiösa mått.

 2. Blir Västsverige ”nyttigare” , mera ”ekologiskt hållbart” och ”framtidsinriktat om vi ”tömmer” hela Västra Götaland på dess befolkning och flyttar dem till Storgöteborg?

  I hela VGR bor det (inräknat storgöteborg med 1 000 000 inv) 1 600 000 inv. Med tågtunneln till Haga skall storgöteborg expandera till just 1 600 000 inv.
  En ”möjlighet” som ju lär ges om vi bygger en tågtunnel till Haga i en själuppfyllande profetia.

  Det blir många tomma platser det och infrastruktur som kostat både i form av material och energi som blir obsoleta då!

  Ett stort och blankt NEJ är mitt svar!

  • Jag håller med dig Bengt och framförallt din, Trewe, analys av Bellinder -Lindhs påståenden ang Västsvenska paketet. Det de skrev håller inte pga sin avsaknad av objektivitet!

   • Debattartiklar är till sin natur inte objektiva men Bellinder – Lindhs artikel bygger ovanligt mycket på faktaunderlag och objektiva undersökningar. Vad har du för underlag för ditt påstående.

 3. […] gårdagens inlägg på denna blogg avseende trovärdigheten hos Trafikverket och dess anhang inom la Bella […]

 4. […] de få minuter som Banverket säger man sparar istället för att lösa problemet i enlighet med Zürich’s fickstation (men då skulle man ju få riva Banverkets kontor i […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: