Gert Gelotte går de goa gubbarnas ärenden

Gert Gelotte brukar ha på fötterna och räds för det mesta inte att visa ryggrad och civilkurage. I dagens ledare i G-p är han dock lika långt ute i mörkret och cyklar som Hjörne, Siesjö och Issit.

Ett evigt trummande hörs från Gustav Adofs torg, och numer också från Polhemsplatsen, som gör gällande att Trängselsskatt och Västlänk varit föremål för debatt i två val. Det skulle i så fall innebära att vi fick ta ställning till Trängselskatt och Västlänk 2006 och 2010. Detta är inget annat än ren och skär lögn.

2006 ville socialdemokraterna ha folkomröstning om trängselskatten och borgarna visade fryntligt upp en enad front och ett brett och kategoriskt nej till trängselskatt.

Först senhösten 2009, efter ett under sommaren snabbt hoprafsat beslutsunderlag av politrukerna på Gustav Adolfs torg, kom trängselskatten upp på banan i kommunen. Socialdemokraterna hade gått till sängs med Anders Borg och Nya Moderaternas nya skattebas, den kommunala medfinansieringsmomsen, som tydligen skall finansiera alla framtida särintressen som staten har ansvar för.Vi har sett förslag om att farlederna skall finansieras av kommunerna. Inte så konstigt, rederinäringen har ju legat för fäfot i Sverige sedan 1960-talet, till skillnad från våra grannar Norge, Danmark och Holland som snurrar hälften av världstonnaget. Nästa steg blir väl att Gotlands kommun få finansiera flygvapnet för att freda sina stränder från ryssar.

Som vanligt är nej-sägarnas nyttiga idioter fullständigt opålästa vad det förstärkta folkinitiativet innebär, rubriksättarna konstaterar att:

10% inte är folket

Gert fortsätter: ”Att tio procent kräver folkomröstning medför inte att en folkomröstning måste genomföras. Enligt kommunallagen innebär det att frågan måste prövas i kommunfullmäktige. Där skall politikerna ta hänsyn till alla fakta – inklusive att nästan 90 procent inte krävt folkomröstning trots att de knappast kan ha undgått kampanjen.”

Den sista meningen är inget annat än maktspråk från Gerts position som självutnämnd go gubbe bland den korrupta  makteliten i Göteborg – det är synd att Gert valt denna verklighetsfrånvända sida och gjort sig till dess kolportör. Det visar också ett förakt gentemot medborgare, grundlag och den demokratiska processen.

Menar Gert Gelotte att det förstärkta folkinitiativet inte gäller (Kommunallagen §23) för att ”10 % är inte är 90%”?

Om 10% skall vika sig från sin grundlagsskyddade rätt för att 90% inte har utövat densamma – då mina vänner, då förespråkas fascism!

Vad som verkligen gäller avseende det förstärkta folkinitiativet är följande (citerat från SKL:s faktablad, ”Det förstärkta folkinitiativet”):

”Ett folkinitiativ kan ta upp exakt samma frågor som fullmäktige. Det betyder att frågorna måste ligga inom den kommunala kompetensen och var sådana kommunala frågor som kan beslutas av fullmäktige.”

”Beslut om att avslå folkinitiativ som inte uppfyller lagens krav fattas av fullmäktige med enkel majoritet. Fullmäktige kan också avslå ett folkinitiativ som rör en fråga där man inte är formellt förhindrad att fatta beslut men där det av olika skäl är olämpligt att genomföra en folkomröstning. Det kan till exempel handla om anställningsärenden eller om enskilda
personer skulle uppleva en folkomröstning som kränkande. I sådana fall krävs dock två tredjedels majoritet för att avslå initiativet.
Fullmäktige ska säga nej till ett folkinitiativ om en fråga som ligger utanför den kommunala kompetensen – t ex om rovdjursjakt eftersom ett sådant beslut inte fattas i kommunen.”

”Det förstärkta folkinitiativet är i första hand ett pro-aktivt verktyg för medborgarna att bli delaktiga i beslutsprocessen. Det vill säga att folkinitiativ i första hand bör ta upp nya frågor och lägga egna förslag. Samtidigt kan det naturligtvis inte uteslutas att folkinitiativ väcks som en reaktion på en fråga som diskuteras i fullmäktige. Det finns inte heller något hinder mot att väcka ett folkinitiativ i en fråga där beslutet redan verkställts – eller för fullmäktige att säga ja till att genomföra en sådan folkomröstning.”

Vad som är tydligt för SKL, men icke för göteborgsanden, samt ordmakare och politruker på Gustav Adofs Torg och Polhemsplatsen är:

Sannolikt kommer färre ”retroaktiva” folkinitiativ att väckas om kommunen eller landstinget har en aktiv dialog med medborgarna och kontinuerligt inhämtar deras synpunkter i olika frågor – och till färre folkinitiativ överhuvud taget.

Nä, herr Gelotte, läs på innan du ger näring åt dogmer och avfärdar den demokratiska processen!

För övrigt anser jag att Sverige skall införa en författningsdomstol

~ av atrewe på 06 maj 2013.

2 svar to “Gert Gelotte går de goa gubbarnas ärenden”

  1. Jag tror inte att ”ansvariga” beslutfattare hade räknat med denna folkets och människornas vilja utan att de räknat med att människor fortsatt att svälja allt okritiskt och oreflekterat !

    När nu lagen är på människornas sida är det kanske inte så ”roligt” längre!

  2. […] Gelotte på stadens konservativa betonggazette, Göteborgs-Pravda, är ute och trampar i klaveret igen. Frenetiskt visar han att han har donerat sin ryggrad till de goa gubbarna i Bella societa’ […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: