Västra Götalandsregionen – en haverist av rang!

Betänk att västra götalandsregionen inte kunnat enas om någonting av värde sedan inrättandet 1999.

Det tog över 10 år för regionpolitrukerna att ta fram ett gemensamt biljettsystem för kollektivtrafiken i Västra Götaland (gemensamt betyder inte att de fungerar eller att det har ett värde).

Det är fortfarande defacto 5 sjukvårdsorganisationer i Västra Götaland: Göteborg, Mölndal, SÄS, NÄL och KiS. Dessa kommunicerar inte med varandra eller jobbar tillsammans för att exv. minska vårdköer. Sjukhusen motsvaras av primärvårdsorganisationerna Göteborg, Södra Bohuslän, Södra Älvsborg, Fyrbodal och Skaraborg och valkretsarna Göteborg, Västra, Södra, Norra och Östra – ett integrationsprojekt som omvandlats till en evinnerlig process.

När det gäller näringslivsutveckling och samverkan med ”ägarna”, de 49 kommunerna, finns det 5-6 gisslansorganisationer inpressade i ny nivå mellan regionen och kommunerna, nämligen: BRG/GR, Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Dalslands kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund. Alla dessa leds av presidie/styrelse och direktioner/fullmäktige fulla av professionella politiker. Kommunalförbunden har vaga uppgifter: som att arbeta fram ”tillväxtprogram” som fylls med visioner och vaga mål som att ”utveckla humankapital, socialt kapital och bidra till kulturell förnyelse”.

När så tre representativt valda politiker för detta kapitalt misslyckade projekt går ut och säger att de representerar 149 politiker i regionens fullmäktige, 49 kommuner, regeringen & den bästa av alla världar – när de avfärdar grundlagen – är det inte speciellt intelligent.

Hur förklarar miljöpartisten Birgitta Losman att direktdemokrati är fel, när (mp) säger att det är rätt i sitt partiprogram; när Peter Eriksson, miljöpartist, ordförande i konstitutionsutskottet, tidigare språkrör och författare av Folkinitiativ : handbok i direktdemokrati, förordar direktdemokrati? Kan Birgitta Losman inte sin egen historia? Miljöpartiet är sprunget ur den av traditionella partiers taffliga hantering av folkomröstningen om kärnkraft 1980!

Hur kan representanter av folkrörelserna SAP och Vänsterpartiet vifta bort folkomröstningar när det var folkomröstningar som drev fram dagens demokratiska system där en människa var värd en röst. Utan folkomröstning hade vi fortfarande haft ett system där makt gav pengar och pengar gav makt. Skall vi ha ett system där ordmakare och politruker bestämmer över huvudet på pöbeln, utan insyn och utan möjlighet att ändra felaktiga inriktningar? Skall vi ha ett system där de egentliga besluten fattas av de politiska partiernas valberedningar?  Skall vi ha ett system där politiker strävar efter en pareto-optimalitet som offrar individer för att politiska ordmakare skall få behålla möjligheten att ”representera” folket?

När ordmakare  Birgitta Losman (mp), Leif Blomkvist (sap) och Sören Kviberg (vpk) säger att man ingått ett kompromissavtal med staten avseende finansierin av västlänken, ljuger de ogenerat. Det finns inga regeringar som kan avtala bortom mandatperioden. Dessutom har regionens politiker under 20 år ej kunnat komma överens med staten avseende infrastruktur. Miljöpartiet har konsekvent satt sig på tvären och tvärvägrat all investering som innehållit någon form av motorväg. Därmed har man förmått (s) byta investeringarna på västfronten mot regering av region – ty för socialdemokraterna går makt före pragmatik. Staten har vid upprepade tillfällen sagt att man vill finansiera investeringarna, men då måste regionens politiker vara överens. I det kaos som uppstått efter den kemiska reaktionen mellan Göran Johansson (Göteborgs arbetarekommun) och Göran Persson (godsägare), fanns det inget förhandlingsutrymme – och för att inte tappa ansikte avseende infrastrukturinvesteringar i Landet Brunsås’ näst största stad, sålde politikerna, från vänster till höger, sina medborgare  till lägstbjudande under alliansregeringens nya giv: medfinansiering.

Eftersom socialdemokraterna är mer kåta på att regera än att göra rätt, lyckades därmed miljöpartiet med att pressa in ett monumentalprojekt – eller, vilket det kommer att visa sig,  en klavertrampsprocess – som i likhet med trafikverkets sedan 1997 pågående tunnelbygge – kommer att ta 30 år att avsluta och kosta 11 gånger mer än vid byggstart (för västlänken kan man interpolera fram 275 miljarder). Skillnaden är att denna gång sker det disharmoniska skrytbygget mitt i Göteborg och det finansieras av en tillsynes stokastisk verksamhet, men enkel att beskatta av klåfingriga politiker – nämligen låg- och medelinkomsttagares framfart på redan beskattade vägar, med redan beskattade fordon, inhandlade av redan beskattade löner och framdrivna av redan beskattade bränslen. Det är inga små heliga kor socialdemokraterna lägger på offeraltaret fär att få leka bestämmare med miljöpartiet.

I kölvattnet av ordmakarnas framfart lyser alternativen till västlänken med sin frånvaro. Ett mycket skyndsamt kosntruerat beslutsunderlag framlades av politrukerna vid Göteborgs KS/KF hösten 2009. Varken trafikverket eller trafikkontoret i Göteborg har därefter kunnat presentera vilka alternativ som valdes bort. Man hänvisar till ett dokument från 2001 där man diskuterade investeringar framtida ställverk. Till västlänkens idag oöverblickbara kostnader kommer även ytterligare investeringar för att få upp resultatet i de nivåer som man anser västlänken skall bidra med. Allt enligt Riksrevisionens kritik av projektet.

Trafikverket och trafikkontoret i Göteborg framlägger istället en lång litania, som presenterades efter Riksrevisionens kritik, där man med religiös envishet säger att Riksrevisionen har fel. Det politiska etablissemanget viftar bort Riksrevisionens kritik unisont, nu senast också från den artificiella indelningen Västra Götalandsregionen. I tillägg till att de ”representativt valda” representanterna viftar bort grundlag och politiska historiska fundament. Beteendet från dessa s.k. folkvalda är inte anskrämligt, det är en demokratisk vederstyggelse.

Det är bland annat på grund av oförmågan att hålla en enad linje avseende regionens infrastruktur bland ordmakarna i regionen som medfinansieringsdebaclet uppkommit. Det är bland annat därför den bästa av alla världar inte existerar i Västra Götaland, fru Losman.

Rösta på linje 2: Lägg ner regionen med förnuft!

Förövrigt anser jag att Sverige skall införa en författningsdomstol

~ av atrewe på 10 april 2013.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: