Tvärpolitik utan civilkurage och verklighetsförankring – en analys

Anledningen till att Göteborg och Västergötland blivit satta på infrastrukturinvesteringsundantag under 20 år är att (s) och (mp) käbblat lokalt och regionalt. Alla regeringar har sagt att ”När ni är överens får ni investeringar”. (mp) har tvärvägrat motorvägar, därför finns det ingen motorväg till Stockholm, men väl till Köpenhamn. Den senare går som bekant inte i västragötalandsregionen. Göteborg har inte heller motorväg till Oslo – den började byggas 1957 på Hisingen. Norrmännen började bygga för 1990 är sedan 2009 klara på sin sida (vägen delvis finansierad av avgift – ett avgiftssystem som tas bort när vägen är betald).

Socialdemokraterna vill däremot ha motorväg för att kunna underlätta transporter från industrin och därmed säkra arbetstillfällen. Politiskt har (s) valt makt framför pragmatik – sålunda har man givit vika infrastrukturell för (mp) mot regering i VGR och Göteborg. Den infrastrukturella lösningen har underhand blivit mediokratins transporttekniska galjonsfigur: 2-1 vägen med äggdelare mellan körriktningarna, kompletterat med rondellfrenesi och automagisk trafikövervakning. Oförmågan att komma överens om vägarna har också spillt över på spåren. Göteborg har inte heller tåg till Oslo, förutom nått skrangligt enkelspår via Mellerud. Det finns inte heller tåg/pendeltåg mellan Göteborg – Landvetter Flygplats – Borås. Det kommunala aktiebolaget Göteborgs Hamn, ägare av Sveriges mest trafikerade hamn, har ännu inte lyckats få till dubbelspår från hamnen till järnvägsnätet.

Nu blir det ju näst intill skrattretande när infrastrukturen kring rikets näst största stad förfaller – eller åtminstone är tydligt eftersatt. Därför rusar mp + s i Göteborg åstad 2008 och erbjuder medfinansiering i form av ”brukaravgifter” hos borgerliga regeringen för att kunna ”prioritera” ett antal investeringar i den statliga infrastrukturplanen 2010-2021. Göran Johansson (s), dåvarande ordf. i KS, sa i samband med detta att Göteborg inte skulle medfinansiera statlig väg, ty då skulle ju Göteborgaren få betala skatt två gånger. Sedan blev brukaravgiften en skatt i alla fall, inte kommunalskatt, men dock en vägmoms, och nu får Göteborgaren och hens grannar betala skatt två gånger.

Infrastrukturplanen var nästan klar, så det man åstadkom var mest att kasta in jästen efter degen i ugnen. Avtalet underbyggdes av en under sommaren 2009 snabbt ihopkrafsad utredning som mynnade i ett kommunalt tjänstemannautlåtande . November 2009 var det till beslut i KS/KF – avtalet skulle ”kosta” Göteborg 1,5 miljarder och det skulle följa de statliga ”transportpolitiska målen” Som vanligt är de flesta politiska mål ej mätbara, utan snarare ”visioner”, dock finns det två mätbara mål: ”Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020”, samt ”Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafi ken minskar fortlöpande och antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020”.

Passus: Alla regeringar sedan 1960 har antingen gjort allt för att ha ihjäl yrkessjöfarten eller inget för att hålla den vid liv, så att minska olyckorna i yrkessjöfarten efter att den dött sotdöden eller flaggats ut lär inte vara någon större ansträngning. Återstår att se om man tänker lika om bilister i Göteborg. Slut passus.

I bland de trafikpolitiska målen finns även att ”Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 *bör* Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.” Detta sista börmål har nog Andreasson (mp) tolkat som ett skallmål och angivit sig själv till förlösande benefaktor genom att verka för att göra Göteborg och dess anslutande leder bilfria, per se.

Medfinansiering är ett påfund som gör att statsfinanserna kan tryckas ut på kommuner och landsting, statspolitikerna kan kringå Budgetlagen (SFS 2011:203) och sin egen myndighet. De slipper därmed att ta ansvar för att ha en statlig budget i balans – det går ju alltid att stoppa händerna i fickan på Svensson och fixa lite medfinansiering. Så länge syftet i sak är rätt helgar anhängande partier medlen.
I Göteborgs fall, rörande trängselskatten, helgar trängselskatten Andreassons tolkning av mp:s miljöprogram, den helgar Hulthéns (s) tolkning av kollektivtrafik och transferreringspolitik. Fast egentligen vill hon ha folkomröstning.
För alliansen behövs ingen helgedogm, ty partipiskan viner klatchigt från Stockholm: Håll käft, annars får du ingen riksdagsplats i nästa val! Det finns dock undantag, t.ex. Lennart Duell (fp). Han skiter högaktningsfullt i partipiskor, eftersom han är en pragmatiker och fast förankrad i verkligheten. Sedan han sålde sitt hisingsföretag Duell’s 2004 behöver han inte heller bry sig om politikerpensionen utan kan visa civilkurage och följa sin egna heder.

Ett projekt på 34 miljarder där den näst största utgiftsposten, 6 miljarder, är driften av medfinansieringen av 14 miljarder(trängselsskattesystemet), vilken dessutom ligger utanför budgeten, är ett fantastiskt risktagande med skattebetalarnas pengar. Investeringen i tågtunneln, 20 miljarder, är ett riskprojekt av rang. Trafikverket har ännu inte kunnat redovisa kalkylerna för något annat delprojekt än trängselskattesystemet i sig. Att kostnaderna för Västlänken sedan 2009 redan skrivits upp med 25 % ger en indikation till vart det kommer att barka.

Hallandsåstunneln som är ungeför lika lång som Västlänken är dagsläget 16 år försenad och 11 gånger dyrare än ursprungsbudgeten. Grattis Göteborg!

Förövrigt anser jag att Sverige skall införa en författningsdomstol!

~ av atrewe på 12 mars 2013.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: