Är representativ demokrati valfritt?

När den nya lagen för förstärkt folkinititativ hotar att inskränka de ”etablerade” partiernas maktutövande, rör sig dess representanter i en allt mer konvulsorisk dans.

Sedan 1994 har det funnits en möjlighet för den represententativa demokratin att släppa in direktdemokrati genom folkinitiativ. Folk har kallat på folkomröstning vid 150 tillfällen, dock har den representativa demokratin enbart släppt igenom 15 initiativ till omröstning. Den representativa demokratin har därmed 9 gånger av 10 kört över folkviljan.

Eftersom de representativt valda kommunalpolitikerna i de flesta fall undlåtit att följa folkviljan har man på riksdagsnivå infört något som kallas ”förstärkt folkinitiativ”. Syftet med detta är att ge möjlighet för folk att kalla på direktdemokrati i de tillfällen då politiker ej klarat av att förankra sin politik.

Den medborgerliga förslagsrätten ska leda till ett ökat engagemang, till fler diskussioner mellan valen bland medborgarna och till att minska avstånd mellan väljarna och valda.

För att ett förstärkt folkinitiativ skall leda till folkomröstning krävs följande:

  • Frågan som skall omröstas skall ha kommunal kompetens
  • Minst 10% av medborgare i en kommun skall skriva på med namn och personnummer
  • Namninsamlingen skall pågå under max 6 månader

Om de tekniska frågorna är besvarade skall kommunfullmäktige godkänna detta med enkel majoritet. Det är här inte fråga om ett politiserande, utan enbart huruvida folkinitiativet uppfyllt lagkraven:

  • Kommunfullmäktige har en gång beslutat om trängselskatt, sålunda har man kompetens att besluta i frågan – i annat fall faller trängselskatten.
  • Till dags dato har c:a 56000 skrivit på, dvs närmare 15%
  • Namninsamlingen pågår i 6 månader, till den 16 februari

Nästa steg innebär att kommunfullmäktige skall ta ställning till sakfrågan. I regeringens direktiv står det att läsa att huvudregeln är att ett folkinitiativ skall leda till en omröstning (Regeringens proposition 2009/10:80 – En reformerad grundlag):

Ett folkinitiativ ska som huvudregel leda till folkomröstning.

Kommunfullmäktige har naturligtvis rätt att avvisa folkinitiativet om frågan strider mot exempelvis mänskliga rättigheter: 2/3 av de representativt valda politikerna måste då rösta nej till frågan och motivera vilken mänsklig rättighet initativet strider mot.

Eller som Sveriges Kommuner och Landsting sammanfattar i sin skrift ”Faktablad 8, om folkinitiativ”:

Oavsett om man bejakar eller är kritisk till folkinitiativet som sådant så finns det och måste hanteras på ett korrekt och konstruktivt sätt så att de nationella ambitionerna om att förena deltagardemokrati med den representativa demokratin kan förverkligas.

SKL identifierar att man kan bejaka eller vara kritisk till folkinitiativets möjligheter. Frågan är om man som representativt vald politiker kan förneka ett folkinititaiv till direktdemokrati på samma sätt som exv den socialdemokratiske talmannen i riksdagen, Thage G Pettersson (Motion 1993/94:K58) som anser att det är:

ett illa genomtänkt förslag som kan innebära en stor risk för urholkning av den representativa demokratin.

Jo, det kan det ju tyckas. Mer makt åt folket ger ju mindre makt åt politiker och politruker, den ekvationen lär ju socialdemokraterna känna till. Nu hadlar det ju inte längre om att tycka – utan en reformerad grundlag. Hur hanteras då direktdemokratin av våra representativt valda politiker?

Kia Andreasson, partivän till Peter Eriksson – språkrör för MP, ordförande i KU och författare till boken ”FOLKINITIATIV – HANDBOK I DIREKTDEMOKRATI”, anser ju att den nya grundlagen om direktdemokrati ej behöver följas. 2011 uttalade hon sig om Vägvalets första namninsamling – ”Det är lurendrejeri!” En åsikt som de flesta ”etablerade” politikerna tycks hålla med om. Trots att Miljöpariet kräver långtgående decentralicering och direktdemokrati på riksplanet, avfärdar Kia Andreasson det lokala folkinitiativet med kraft och frenesi – varje fråga avvisas med ett ickesvar med ett manér som är värdigt en upplyst despot. Frågan Kia Andreasson borde ställa sig är: ”Om fler personer skrivit under på ett folkomröstningsförslag än som röstade på hennes parti vid förra valet, vem har då misslyckats med att för fram sitt budskap?”

Eller som SKL konstaterar:

Sannolikt kommer färre ”retroaktiva” folkinitiativ att väckas om kommunen eller landstinget har en aktiv dialog med medborgarna och kontinuerligt inhämtar deras synpunkter i olika frågor – och till färre folkinitiativ överhuvud taget.

Istället avfärdas väljarna som mindre begåvade – eftersom de blivit lurade av en bimbo på GT och en illmarig grek – och se hur det gått i Grekland… När folk till trots att de blivit upplysta om att de har fel  – under 6 månaders tid – fortsätter  att skriva på för folkinitiativ, då ändrar de representativt valda politikerna taktik – Man kan numer inte rösta om trängselskatt, ty kommunfullmäktige har godkännt ett ”paket” – annat lät det från ”grammisgalan” på kommunfullmäktige den 28 januari 2010, då trängselskatter beslutatdes om – utan votering och under glada tillrop.

Ett systematiskt makttrick från de ”etablerade” politikerna är att förminska värdet av anhängare till direktdemokrati (eller vadhelst som hotar deras maktposition).  Sålunda inleder naturligtvis Thage’s partivän i Borås, Ulf Olsson,  helgens debattartikel i GT med att referera till direktdemokratianhängarna som en ogörlig högljudd pöbel. Helst vill han nog få in ett järnrör eller två i artikeln: ”Följer man den mest högljudda delen av debatten om västsvenska paketet och trängselskatten kan man tro att detta bara är en fråga för dem som bor inom Göteborgs stads gränser” heter det. I en och samma mening lyckas Borås’ starke man ringakta 56000 göteborgare och dessutom förklara för dem att de inte alls har rätt att folkomrösta – ty trängselskatten är numer av regional och nationell kompetens! Om nu var så fallet kan jag tipsa om ett annat sätt att beskatta folk: nämligen inkomstskatt – det har en administrativ kostnad på ett par procent mot trängselskattens 25%. Om något, så torde boråsare förstå sig på det här med marginaler. Tillyttermera visso är det icke 14 miljarder som bilisterna skall pungslås med, det är 25 miljarder – som vanligt redovisar trängselskatteivrarna enbart de kronor som levereras in i projektet – att 11 miljarder går till räntor, administration och varmluft vill man naturligtvis inte tala om!

Ulf Olsson fortsätter med att blanda ihop korten: Han hoppas nu genom införande av trängselskatt i Göteborg att det skall byggas en ny järnväg mellan Borås och Göteborg. Den gamla krokiga är från 1894 – jämngammal med riksdagens första motion om utökad direktdemokrati. Kan tyckas märkligt att (s) inte lyckats bygga järnväg mellan Borås och Göteborg när man har haft makten i Sverige i 70 år av de 80 senaste årens ständiga tillväxt. Oförmågan att agera i dessa frågor speglas tydligt i dess gemensamt krokiga bana. Om det nu är så viktigt för Borås kommun att ha trängselskatt, varför inte införa trängselskatt på väg 42 i Knallelandsrondellen. Borås har ju ett eget vägvalsparti, de supporterar säkert en fossilbränslefri rondell utanför Borås Arena.

Avslutningsvis visar kommunfullmäktiges ordförande i Borås, socialdemokraten Ulf Olsson, antingen en sällsynt bristfällig kompetens inom svensk demokratilagstiftning, alternativt ett djupt grundat förakt mot demokratin per se, när han uppmanar kollegorna i Göteborg att rösta nej till folkinitiativet ”Det gäller att visa mod och våga stå fast vid ett långsiktigt beslut fattat i demokratisk ordning.”

Kanske skulle de ”etablerade” politikerna ha en liten app på sina skattefinansierade smart-phones som en gång i timmen viskade ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.”

Som sagt, vilken mänsklig rättighet hotas av avslutandet av trängselbeskattningen? Kia Andreasson’s chans att gå till historien med ett monumentalt tunnelbygge?

Ordningsfråga: Kan jag hantera den representativa demokratin på samma sätt och upphöja mig till ”representativ despot”?

Förövrigt anser jag att Sverige skall införa en författningsdomstol.

~ av atrewe på 11 februari 2013.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: